Levensduur

Posted on februari 27th, 2012 door admin

Gemeente Rotterdam introduceert 5% Regeling

Posted on november 2nd, 2010 door admin

De gemeente Rotterdam voert een duurzaam inkoopbeleid. Onderdeel hiervan is de sociaal verantwoorde 5% Regeling. De 5% Regeling is van toepassing op grootschalige projecten die door gemeente Rotterdam worden ingekocht. De regeling houdt in dat 5% van de opdrachtsom door de opdrachtnemer besteed dient te worden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires.

Met deze regeling levert de gemeente vanuit de inkoopfunctie een bijdrage aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van Rotterdam. Voor opdrachtnemers is het tevens een kans om middels de 5% Regeling maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zie http://www.5procentregelingrotterdam.nl/

Zijn lokale initiatieven als deze hard nodig of is dit een gemiste kans voor de Rijksoverheid?

Duurzaam inkopen

Posted on november 2nd, 2010 door admin

Op http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/ is te lezen dat de Rijksoverheid als ambitie heeft om in 2010 bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen; voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015.

Is de overheid op de juiste weg? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk?

Duurzaamheidskompas Tauw

Posted on november 2nd, 2010 door admin

Het Duurzaamheidskompas was het eerste instrument dat voor GWW-projecten een beoordeling van de duurzaamheid mogelijk maakt voor het gehele project.  Tauw heeft in samenwerking met TNO en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) het Duurzaamheidskompas ontwikkeld. Inmiddels zijn er meerdere tools beschikbaar. Het Duurzaamheidskompas  is geschikt om inschrijvingen te toetsen op duurzaamheid in de aanbestedingsfase. Het is zeer goed te gebruiken voor het bepalen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Met de opgestelde duurzaamheidscriteria wordt het Kompas aangeboden aan de inschrijvers. Zij kunnen vervolgens zelf een route uitstippelen, dus zelf keuzes maken, om een zo hoog mogelijke duurzaamheidsscore te behalen.

Hoe zijn de ervaringen met het duurzaamheidskompas?

Duurzaamheidskompas Tauw

Copyright © 2009